در تعریف دعاوی کیفری میتوان آن را دعوایی دانست که برای فاعل آن به جهت ارتکاب فعل مجرمانه مجازات تعیین می گردد و نوع جرائم و میزان مجازات با توجه به نص قانون معین می شود. با توجه به گستردگی افعال مجرمانه و لزوم پیگیری حداکثری و آگاهی از قوانین و مقررات در این دعاوی،اهمیت اخذ وکیل در آن نوعا بیش از سایر دعاوی است. در حال حاضر روند رسیدگی به جرائم کیفری بدینگونه می باشد که در اکثر جرائم شکایت در دادسرا مطرح می شود و پس مراجعات مکرر به کلانتری و دادسرا و انجام تحقیقات،دادرس اقدام به صدور قرار مقتضی اعم از منع تعقیب یا مجرمیت می نماید و در صورت قرار مجرمیت پرونده به دادگاه می رود و رسیدگی برای صدور حکم ادامه پیدا میکند. بنابراین حضور وکیل پیگیر و دارای وجدان کاری و متبحر نقش بسزایی در روند  رسیدگی مطلوب به این جرائم ایفاء می نماید. موسسه حقوقی رهپویان دادگری و عدالت با استفاده از وکلای مجرب  و شناخته شده  و متخصص در زمینه امور کیفری، آماده خدمت به کلیه هموطنان عزیز در جهت حل مشکلات و دعاوی  کیفری می باشد. بخشی از دعاوی  تحت پوشش دپارتمان  حقوق کیفری موسسه به شرح ذیل است:

انواع دعاوی کیفری شامل توهین، افتراء، زنا ،لواط،

سقط جنین،  فریب در ازدواج،

جعل و تزویر،

ربا، ارتشاء و رشا

کلاهبرداری و فروش مال غیر

سرقت ،

اخاذی،

خیانت در امانت،

تخریب عمدی اموال،

قتل و آسیب جسمانی ناشی از بی احتیاطی  و بی مبالاتی  و عدم مهارت یا عدم رعایت نظامات دولتی

جرائم پولی و بانکی

صدور چک بلا محل

جرائم مربوط به شهرداری

و جرائم مربوط به نفت ، نیرو و انرژی می باشد.

دعاوی کیفری مسئولیت پزشکان