نظام خانواده در جامعه نهادی مهم و اساسی به شمار می رود و هسته اولیه نهادهای اجتماعی دیگر  نیز محسوب می گردد.به همین خاطر   دعاوی خانواده   با جنبه های اجتماعی و اخلاقی جامعه  مرتبط می باشد و از اهمیت والایی برخوردار است.در واقع حقوق خانواده روابط حقوقی اعضاء خانواده و تکالیف آنها نسبت به یکدیگر را تعیین می نماید. با توجه به گسترش مشکلات و معزلات خانوادگی و حجم انبوهی از دعاوی مرتبط با خانواده از جمله دعاوی طلاق،مطالبه مهریه، نفقه، حضانت و….   همچنین  اهمیت دعاوی مرتبط با احوال شخصیه در روابط مالی اعضاء خانواده از جمله( دعاوی حجر و نسب)،موسسه حقوقی رهپویان دادگری و عدالت بر آن گردیده تا با همکاری وکلای مجرب  و متخصص در زمینه امور خانواده و  دعاوی خانوا دگی و جمعی از اساتید و صاحب نظران دانشگاهی در این حوزه ،گامی مهم در جهت حل و فصل این گونه دعاوی  و حفظ و ابتاع نهاد خانواده بپیماید.لازم به ذکر است موسسه ما اولین موسسه کشور محسوب می گردد که با همکاری سایر موسسات روانشانسی ،در جدر کنار مشاور ه و هدایت امور حقوقی خانواده مراجعین و موکلین را از مزایای رایگان مشاوره روانشناسی و خانواده  نیز بهره مند سازد. مهمترین دعاوی و حوزه هایی که در دپارتمان حقوق خانواده این موسسه تحت پوشش قرار داده شده به شرح ذیل می باشد:

انواع دعاوی طلاق (توافقی ،به درخواست زوجه، به درخواست زوج)

ابطال نکاح  ،

فسخ نکاح  ،

مطالبه مهریه (از دادگاه یا اجراء ثبت )

اجرای شروط ضمن عقد نکاح

، مطالبه و استرداد هدایای دوران نامزدی،

استرداد جهیزیه و اموال ،

مطالبه  استرداد هدایای دوران نامزدی ،

مطالبه اجرت المثل کار های زوجه در منزل، اعسار از پرداخت مهریه ،

ملاقات با فرزند،

اجرت المثل یا نحله ایام زوجیت  ،

ملاقات با فرزند ،سهم الارث زوجین ،

نیز دعاوی مرتبط با احوال شخصیه منجمله (دعوای اثبات نسب، حکم رشد،  و…