امروزه با گسترش روابط بازرگانی و تجاری  و حجم انبوهی از مبادلات تجاری در حوزه داخلی و بین المللی از جمله در زمینه حمل و نقل ،بیمه ، امور مالی و بانکی  آگاهی از قوانین تخصصی مرتبط با این نهاد ها از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و تبعا نیاز به رسیدگی تخصصی دارد. بنابر این با توجه به گستردگی فعالیت های تجاری  پیچیده بودن جنبه فنی و حقوقی امور مرتبط،استفاده از وکلا و حقوق دانان مجرب  در زمینه تجاری از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. موسسه حقوقی رهپویان دادگری و عدالت با بهره گیری از دانش منحصر به فرد در زمینه حقوق تجارت و کلیه شاخه های آن  و استفاده از حقوق دانان و وکلای مجرب  و متخصص  و صاحب نظر در این زمینه آمادگی همکاری با کلیه شرکتها و نهاد های تجاری و بازرگانی در جهت رفع نیاز های حقوقی  و حل و فصل دعاوی آنها را دارد. تیم حقوقی تجارت بین الملل این موسسه نیز با دانش منحصر به فرد خود در زمینه انجام مذاکرات بین المللی با شخصیت های حقیقی و حقوقی خارجی  می تواند کمک شایان و منحصر به فردی در  جهت ابتیاع حقوق تجار و بازرگانان ایرانی  بنماید.چه بسا عدم استفاده از حقوق دانان و وکلای مجرب و اشنا به امور بین المللی و داخلی، هزینه های هنگفتی به شرکت ها و تجار وارد نموده .همچنین این موسسه با انجام داوری در زمینه امور تجاری ، خدمات تخصصی در این حوزه انجام میدهد.بدیهی است استفاده از نهاد داوری در امور تجاری بسیار حیاتی بوده و مزایایی از جمله تسریع در روند رسیدگی، کاهش هزینه دادرسی، و صدور آراء مناسب با دید  تخصصی را دارد.   مهمترین حوزه ها و دعاوی تحت پوشش دپارتمان حقوق تجارت موسسه رهپویان دادگری و عدالت به شرح ذیل می باشد:

کلیه دعاوی داوری تجاری

ورشکستگی

انواع امور حقوقی مربوط به شرکت های تجاری (از جمله ثبت شرکت ،رتبه بندی ، امور مجامع شرکت ها و ….)

چک و سفته

حمل و نقل دریایی ،هوایی و زمینی

حقوق بانکی

بیمه و …  می باشد

همچنین بخشی از حوزه های تحت دپارتمان حقوق تجارت بین الملل موسسه به شرح ذیل می باشد :

تنظیم قرارداد های تجاری بین الملی ، مذاکره با طرفهای خارجی در کلیه امور تجاری بین المللی ،بیع بین المللی ،نمایندگی و لیسانس،بیمه بین المللی ، حمل و نقل بین المللی و تنظیم قراردادی مرتبط،سرمایه گذاری خارجی،نمایندگی تجاری و … می باشد

نظر به اینکه موسسه حقوقی رهپویان دادگری و عدالت در زمینه حقوق مهاجرت  و امور بین الملل صاحب تخصص و تجربه ویژه ای می باشد فلذا بهترین گزینه برای شرکتهای داخلی فعال در عرصه بین الملل نیز محسوب می گردد. همچنین این موسسه با همکاری موسسات حسابرسی معتبر، خدمات رایگان حسابداری به شرکت های تحت پوشش ارائه می نماید.