تاريخچه کانون وکلا درامريکا

در امريکا تا سال 1876 تأسيسي به نام کانون وکلا وجود نداشت. در 21 نوامبر سال 1876 نخستين انجمن ايالتي وکلاي دادگستري در شهر نيويورک تأسيس گرديد. هدف از تأسيس چنين انجمني بصورت زير تعريف گرديده است :

 1. گسترش و توسعه دانش حقوق
 2. پيشبرد روند اصلاحات در رشته حقوق
 3. آسان ساختن برگزاري دادرسي ها
 4. بالابردن استانداردهاي درستکاري ,شرافت ,مهارت حرفه اي و ادب و احترام در مشاغل حقوقي
 5. پرورش روحيه کار حقوقي و سازمان يافتگي ميان اعضاء انجمن
 6. به کار گرفتن دانش و تجربه حقوقي وکلا در جهت منافع عموم
 7. پشتيباني و دفاع از قانون اساسي (1)

البته اين انجمن فقط مخصوص وکلا نمي باشد و قضات ,استادان حقوقي ,مقامات رسمي و مديران دادگاهها نيز در آن عضو هستند. در سال 1877 کانون وکلاي ايالات متحده امريکا با همان اهداف انجمن نيويورک تأسيس گرديد. اين کانون وابسته به دولت نمي باشد و داراي استقلال است.(2)

امتحان وکالت در امريکا

امتحانات کانون وکلا ملاک تشخيص صلاحيت حرفه اي است. موضوعات مورد سوال در کانون هاي وکلا از ايالت تا ايالات فرق مي کند ولي با مختصر اختلاف ,دانستن بعضي از موضوعات که چنين فرض شده است که اساسي هستند مشترک بين همه کانون هاست و بعضي از موضوعات شامل قانون اساسي ,مجازات , مالکيت منقول و غير منقول انصاف , دلايل و شواهد, شبه جرم , شرکتها, اسناد قابل انتقال و آئين دادرسي مي توان باشد علاوه بر اين موضوعات اساسي امتحانات کانون شامل موضوعات ديگر نيز مي باشد.(3)

دو نوبت امتحان در هر سال برگزار مي شود در ماه مارس و در ماه سپتامبر و هردودر شيکاگو انجام مي شود. مدارس ملي و مدارس خوب محلي هردو رشته هاي

حقوقي معيني را تدريس مي کنند و شخص در ايالتي که مي خواهد در آنجا مشغول به کار شود و امتحان دهد به حقوق و قوانين آن ايالت آشنا باشد.

کسي که در يک ايالت بعنوان يک وکيل پذيرفته شده است فقط در آن ايالت مي تواند کار کند.در همان ايالت هم در دادگاههاي فدرال و هم در دادگاههاي ايالتي مي تواند بعنوان وکيل حضور پيدا کند به شرط آنکه در دادگاههاي فدرال پذيرفته شده باشد و با پرداخت ماليات ناچيزي نام خود را در ليست وکلايي که اجازه حضور در ديوان عالي را دارند ثبت نمايد.(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. مقاله دکتر محمود کاشاني , مجله کانون وکلا شماره 175 ,ص 55
 2. //    //      //      //         //     //      //     //      //     //   56
 3. وکالت دادگستري تالبوت اسميت , ترجمه حميد وارسته , چاپخانه شفق

کانون وکلاي دادگستري امريکا  (Bar Association)

در حدود نصف وکلاي دادگستري امريکا عضو کانون وکلاي دادگستري امريکا هستند اين کانون بزرگترين تشکيلات سراسري در امريکاست. يکي از مهمترين اقدامات اين کانون تنظيم مقررات حرفه اي براي وکلا و قضات دادگستري است که هر ايالت مي تواند با الگو قرار دادن آنها مقررات حرفه اي خود را مستقيما” تنظيم کند بعضي از مصوبات اين کانون به شرح زير مي باشد.

1- قانون رفتار قضايي

در سال 1990 کانون وکلاي دادگستري امريکا در مورد رفتار قضايي قانوني به تصويب رسانيد تا هر يک از ايالات بتوانند با الگو قرار دادن آن نسبت به تنظيم مقررات مربوط به حرفه قضايي خود مستقلا” اقدام کنند.

2- قانون نمونه مسوليت حرفه اي

اين قانون در سال 1969 به تصويب کانون وکلاي دادگستري امريکا رسيده است.

3- مقررات نمونه رفتار حرفه اي

اين قانون در سال 1983 به جاي قانون نمونه کانون مورد تصويب کانون وکلاي امريکا قرار گرفت.

يکي از شرايط عضويت درهر کانون وکلا در امريکا گذراندن امتحان مسوليت حرفه اي در ايالات مختلف است در اين امتحان سه دسته سوال مطرح مي شود. سوالات مربوط به رفتار حرفه اي وکلا , سوالات مربوط به رفتار حرفه اي قضات و سوالات مربوط به سهل انگاري در انجام حرفه قضايي.(2)

کانون وکلاي دادگستري ايالتي

هر ايالتي داراي کانون وکلاي مستقل است بعضي از ايالات داراي کانون انحصاري مي باشند. بدين معني که فقط اشخاصي مي توانند در آن ايالت وکالت کنند که عضو کانون وکلاي دادگستري آن ايالت باشند مانند کانون وکلاي ايالت کاليفرنيا. اعضاي کانون بايد حق عضويت بپردازند. (3)

کانون وکلا در اين کشور چه در سطح محلي و ايالات و چه در سطح ملي کانون وکلاي امريکا ناميده مي شود. يکي از مسوليت هاي اين کانونتنظيم رفتار حرفه اي وکلاست و يکي ديگر از اموري که اين کانون به آن مي پردازد اين است که به بخش هاي عمومي در مورد نقش و حاکميت قانون در جامعه امريکا و در خارج مي پردازد و چنانچه وکيلي  مورد آزار و اذيت يا  تهديد  قرار گيرد از آن  حمايت ميکنند و چنانچه وکيل در خارج از امريکا مورد آزار و اذيت قرار بگيرد با مسولين دولتهاي خارجي جهت حمايت از وکيل مورد نظر ملاقات يا مکاتبه      مي نمايد.(1)

جهت اخذ پروانه وکالت در امريکا علاوه بر گذراندن امتحانات شرط تابعيت نيز وجود دارد يعني شخص داوطلب بايد تبعه امريکا بوده و در يکي از ايالات آن کشور اقامت داشته باشد و داراي صلاحيت اخلاقي نيز باشد. تشخيص اين صلاحيت در ابتداي امر با کميته منتخب کانون وکلا  و در صورتي که فرد تقاضاي تجديد نظر نمايد با دادگاهي است که داوطلب مي خواهد در آنجا وکالت نمايد.(2)

تعداد وکلا در اين کشور در سال 79 بيش از نهصد هزار نفر بوده است .(3)

 

 

 

 1. دکتر صفايي حسين , حقوق ايالات متحده امريکا , ص83
 2. مجله کانون وکلاي دادگستري مرکز , چاپ توکل, دوره جد يد شماره 8, تابستان 81 , ص94
 3. //    //      //         //          //        //      //     //     //      //    //      //     //     ص 92

نقش اساسي وکيل در اين کشور جلوگيري از اختلافات و در صورت لزوم حل مسئله از طريق سازش است. هيچ قائده اي وکلا را از تشکيل شرکت و فعاليت دسته جمعي منع نمي نمايد ولي اکثر وکلا در امريکا به تنهايي کار مي کنند.

از بين وکلايي که بصورت شرکتي کار مي کنند اغلبشان شرکت دو نفره دارند که يکي از دو نفر وکيل دفتر است و پاسخگو مي باشد و به مطالعات حقوقي مي پردازد و نفر دوم نيز وکيل دادرسي است که در جلسات دادگاه شرکت مي نمايد.(4)

برخي ديگر از حقوقدانان در تهيه اوراق و لوايح تخصص مي يا بند. عده کثيري نيز به امور غير ترافعي مي پردازند و مانند سر دفترداران و مشاوران ماليتي به کار مي پردازند. عده ديگري نيز در ادارات يا موسسات اختصاري خصوصي يا دولتي مشغول بکار مي گردند.(5)

مقررات انتظامي حرفه اي

اين مقررات مجازاتهايي هستند که در مورد وکلايي که قواعد اخلاق مربوط به حرفه وکالت را رعايت ننموده و اعمال بر خلاف شئونات حرفه وکالت مرتکب شوند اعمال مي شود. اغلب کانون هاي اداري دادگاههاي انتظامي جهت رسيدگي به تخلفات وکلاي دادگستري هستند و آراء صادره از سوي اين دادگاهها قابل تجديد نظر در عالي ترين دادگاه ايالت مي باشد. کانون ها مي توانند در صورت لزوم مجازاتهايي که حد اکثر آنها لغو پروانه وکالت باشد براي وکلاي خاطي درنظربگيرد.(6)

 

 1. مايکل پارنز , مد ير اجرايي کميته کانون وکلا, مصاحبه د ر نشريه رسالت باعنوان حرفه وکالت .

معضلات و آزار وکلا در امريکا تاريخ 7/ 9/ 79

 1. دکتر صفايي حسين,حقوق ايالات متحده , ص 82
 2. مايکل پارنز , منبع ذکر شده
 3. دکتر صفايي ,منبع ذکر شده ,ص 85
 4. //       //       //    //    //     //   //

علاوه بر قواعداخلاقي در امريکا وکلا تابع قوانين رسيدگي در دادگاهها,قوانين ايالتي و مقررات ايالتي و محلي مربوط به تشکيل دادگاهها        مي باشند.

اختيارات موکل

کليه تصميمات مهمي که در وضع حقوقي پرونده موثر است توسط موکل اتخاذ مي شود بطور مثال اينکه پرونده توسط قاضي رسيدگي شود يا در حضور هيئت منصفه در دعواي جزايي يا اقرار به ارتکاب جرم.

اختيارات وکيل

تصميماتي که در مورد روش تعقيب پرونده مي باشد با وکيل است و          مي توانيم موارد زير را بعنوان مهم ترين اقدامات بيان کنيم :

اعلام به موقع اعتراضات وارد بر رسيدگي , انتخاب شهود , انتخاب و ارائه انواع دلايل, باز جويي مستقيم و غير مستقيم از شهود.(1)

حق داشتن وکيل در آ د ک درامريکا

تکامل آئين دادرسي کيفري اعم از مرحله باز پرسي و تحقيقات و مرحله رسيدگي دادگاه خيلي بيشتر و قوي تر از تکامل قانون مجازات است و دليل آن نيز تضمين حقوق دفاعي متهم و رعايت همه جانبه آن است از مجموعه آئين دادرسي يکي از مسائل آن يعني شرکت وکيل در مرحله تحقيقات را مورد بررسي قرار مي دهيم.

در ايالات متحده موضوع تحقيق و دادرسي را توأم ساخته اند بطوري که بازجويي و باز پرسي از متهم و گواهان و کار شناس و غيره در دادگاه و بصورت علني و عمومي و تدافعي با شرکت وکيل مدافع و دادستان به عمل مي آيد که در تمام جريان آن قاضي و هيئت منصفه حضور دارند و حکم هم در پايان رسيدگي بلافاصله پس از اظهار نظر هيئت منصفه از طرف دادگاه صادر و اعلام مي گردد.

در اين کشور حق داشتن وکيل در مراحل تحقيق توسط ديوان عالي اين کشور ذکر گرديده است. اين ديوان چند اصل را بوجود آورده است که ذيلا” آنها را بيان مي داريم:

 1. حق انتخاب وکيل در همه مراحل دادرسي کيفري تا آنجايي که حقوق اساسي فرد در معرض خطر است سرايت دارد. مي توان باز جويي تحت نظر , تحقيقات ابتدايي يا محاکمه را از اين جمله دانست.(2)
 2. حق انتخاب وکيل در همه دعاوي کيفري حتي جرايم کم اهميت که مجازات آن حبس است نيز اعمال مي شود .(1)

3.شخصي که از متهم بازجويي مي نمايد مکلف است حق انتخاب وکيل را به اطلاع متهم برساند و به وي اخطار نمايد که در صورت عدم توانايي مالي حق درخواست تعيين وکيل را دارا مي باشد.(2)

در اين کشور متهم داراي حق سکوت و داشتن وکيل مي باشد که اين موضوع قبل از بازجويي به متهم اعلام مي شود. (3)

در اين کشور وکيل کليه اختياراتي را که در مرحله رسيدگي قطعي در دفاع از موکل خود دارد در مرحله بازجويي و تحقيقات مقدماتي نيز دارا مي باشد. ضمنا” وکيل مي تواند شهود و ادله خود را به شخصي که تحقيق مي نمايد ارائه نمايد.(4)

رسيدگي در امور کيفر و بموجب قانون اساسي اين کشور بصورت علني است.(5) همچنين دادرسي در اين کشور بصورت تدافعي و شفاهي است.(6)

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *